За нас

Неврохирургичната клиника е създадена през 1974г от проф. Кючуков.

Помещава се в самостоятелна сграда на бул. Г.Кочев 8А, която е част от УМБАЛ Д-р "Георги Странски", І-ва Клинична база. Разполага със самостоятелен операционен блок с две операционни зали, оборудвани в съответствие с изискванията на световната неврохирургична асоцияция. Операционните зали за неврохирургични операции са оборудвани с пневматичен high-speed краниотом, последно поколение оперативен микроскоп ( Zeiss ), интраоперативна “real-time” ултрасонография с ултразвук, С-рамо последно поколение ( Simad ), ендоскоп за деца и възрастни също така последно поколение ( Storz ).

 

Клиниката  има и  самостоятелна неврореанимация с 6 легла.

Umbal Pleven