Лекари

Наши лекари са признати и високо ценени специалисти. Те са уважавани членове и експерти на многобройни национални и международни (EС, САЩ) професионални организации и асоциации. Също така са и републикански консултанти. Автори са на няколко учебника на български и английски език.

Доц. д-р Илия Вълков д.м.

 

Доцент, анатом, неврохирург, републикански консултант, началник клиника

В 1980 г. завършва медицина, ВМИ Плевен. В 1985 г.- Квалификация по „Хистохимични методики” /ВМИ София, лаборатория по регенерация на нервната система/, През 1986 г.- придобива специалност по Анатомия /МА г. София/. В 1991 г.-  придобива специалност по неврохирургия /МА г. София/. 1993 г.-Специализация по методиката „Гама нож” в неврохирургичната практика Университетски център на г.Шарлотсвил, Вирджиния, САЩ. През 2014 г.- Доктор по медицина /Дисертация, защитена пред НЖ, МУ Варна/. В 2015 г.- специалист по Здравен мениджмънт /Стопанска Академия г. Свищов/.

От септемрви 2017 доцент по Неврохирургия, а от ноември 2017 - Началник на Униврситетска клиника по неврохирургия Плевен. 

Научна дейност: Доктор по медицина от 2014 г на тема: Лека и средна степен на черепно- мозъчна травма. Когнитивен Р300 потенциал за оценка на изхода./НЖ, МУ Варна/. Глава в учебник за АЕО „General Neurology” под редакция на проф. Л. Мавлов. Учебник на английски: “The most frequent pathologies in neurosurgery”. Монография- Черпно-мозъчна травма-диагноза, лечение, оценка на изхода и правни аспекти под редакция на доц. Стефан Цеков.

Автор и съавтор на 20 публикации на английски и български език. Член на Българското дружество по неврохирургия. Републикански консултант за Северна България.

Email: valkovnhk@gmail.com

Tel: 088 631 8613

Д-р Младен Овчаров д.м

 

неврохирург, републикански консултант, главен асистент.

Завършил медицина в МУ-Плевен през 1995 г. Придобита специалност – Неврохирургия през 2000 г. От 1996г. e асистент към МУ-Плевен- Неврохирургия. Специализации : - Краниална неврохирургия – Университетска болница – Хамбург, Германия - Спинална неврохирургия - Университетска болница – Милано, Италия. Автор и съавтор на 10 публикации и 2 учебникa на български и английски език. Член на Българското дружество по неврохирургия. Републикански консултант за Северна България.

Научни интереси : Дисертация на тема: “Лумбална дискова херния: клинични аспекти и корелационни зависимости при оперативно лечение”. Професионални интереси - миниинвазивна гръбначна неврохирургия и невроонкология. 

Email: ovcharovnhk@gmail.com

Tel: 088 871 1675

Д-р Е. Маринчев
Д-р Емил Маринчев

 

неврохирург, републикански консултант

Д-р Емил Маринчев е завършил магистърска степен по медицина в МУ Плевен през 1998 г. Той е специализирал “Неврохирургия” в МУ Плевен през 2006 г., “Микроневрохирургия” в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” София през 2007 г. и “Ендоскопска неврохирургия и невронавигация” в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” София през 2008 г. Има няколко специализации и в чужбина: “Гръбначна ( спинална ) неврохирургия” в Любляна, Словения, през 2010 г., “Ултрасоногравски навигирана неврохирургия” в Истанбул, Турция, през 2012 г., “Функционална спинална неврохирургия” ( лечение на болката ) във Варшава, Полша, през 2014 г. Владее английски и руски език.

Съавтор на 7 публикации и 1 учебник на английски език. Член на Българското дружество по неврохирургия.

Професионални интерси към спинална ендоскопска и микроневрохирургията, невроонкологията и съдова неврохирургия.

Email: marinchevnhk@gmail.com

Tel: 088 736 6745

Д-р Милан Младеновски

 

лекар-специализант по неврохирургия, хоноруван асистент.

Роден е в град Куманово, Република Македония. Завършил е медицина през 2016 година в МУ Плевен.  Бил демонстратор в катедрата по Анатомия, хистология и цитология. В ноември 2016 година започва специализация по неврохирургия в Университетска клиника по неврохирургия - УМБАЛ Д-р Георги Странски.  От септември 2017 година - хоноруван асистент в катедрата по Неврохирургия. През Йоли 2018 година проведе курс за хирургията на мозъчните тумори в Лондон, В. Британия. На този курс придоби умения за работа с ултразвуков аспиратор, Кинево 900 микроскоп на Zeiss и автоматичен роботизиран микроскоп. Автор и съавтор на 2 публикации и 1 учебник на английски език. Член на Българското дружество по неврохирургия, Американското (AANS) и Европейското (ЕANS) дружество по неврохирургия.

Професионални интерси към микроневрохирургията, невроонкологията и ендоскопската неврохирургия.

Email: mladenovskinhk@gmail.com

Tel: 087 777 8926

Д-р Николай Василев

лекар-специализант по неврохирургия, хоноруван асистент.

Роден е в град Враца, Република България. Завършил е медицина през 2016 година в МУ Плевен. През месец ноември 2016 година започва специализация по неврохирургия в Университетска клиника по неврохирургия - УМБАЛ Д-р Георги Странски. През Юли 2018 година проведе курс за хирургията на мозъчните тумори в Лондон, В. Британия. На този курс придоби умения за работа с ултразвуков аспиратор, Кинево 900 микроскоп на Zeiss и автоматичен роботизиран микроскоп. Съавтор на 2 публикации и 1 учебник на английски език. Член на Българското дружество по неврохирургия.

Професионални интерси: спинална микроневрохирургията, микроневрохирургия, невроонкология, ендоскопска неврохирургия, спешни състояния в неврохирургията.

Email: vasilevnhk@gmail.com

Tel: 088 517 7337

Д-р Христо Ковачев

неврохирург, републикански консултант.

14E5372AB-DC34-42E7-A60D-4275FB0F8EAD.jp
Д-р Илия Духленски

 

лекар-специализант по неврохирургия.

Завършил медицина в МУ-Плевен през 2018г. През месец октомври 2018 година започва специализация по неврохирургия в Университетска клиника по неврохирургия - УМБАЛ Д-р Георги Странски. 

Професионални интерси: спинална микроневрохирургията, невроонкология, ендоскопска неврохирургия и детска неврохирургия.

Email: duhlenskinhk@gmail.com

Tel: 088 434 0273