Meдицински услуги (операции) на:

 • Дискова херния (разговорно и по-общо наричана дископатия) е състояние засягащо гръбначния стълб, при което се разкъсва външния фиброзен пръстен (anulus fibrosus) на междупрешленните дискове и това позволява на меката централна част (nucleus pulposus) да се деформира и да навлезе в гръбначномозъчния канал, като притисне структурите, които се намират в него.

 • Стеноза на спиналния (гръбначния) канал. Стенозата представлява стеснение на гръбначно-мозъчния канал в някой от диаметрите му (спинална стеноза) или на интербертебралните отвори (фораминална стеноза). Интербертебралните отвори са малки каналчета, през които излизат нервните коренчета, отделящи се от гръбначния мозък. Ако стеснението е значително, може да се притиснат нервните коренчета и това да причини болезнени симптоми. 

 • Спондилолистеза представлява изместване (приплъзване) на телата на прешлените, като горното прешленно тяло се измества напред, назад или встрани спрямо по-долното.

 • Счупванията на прешлените на гръбначния стълб са едни от  най-редките, но случат ли се, са и едни от най-сериозните травми. Някой от тях могат да бъдат причина за изключително тежка инвалидност до пълна обездвиженост. При гръбначно-мозъчна травма, в резултат на механично въздействие се увреждат различните елементи на гръбначния стълб и гръбначния мозък с появата на тежка неврологична симптоматика.

 • Шипове са костно-ставни израстъци, които се формират върху съществуваща вече кост, в зоната на дегенеративно изменения хрущял. Срещат се най-често при възрастни хора, които са се занимавали с тежка физическа работа, но често се появяват и в млада и средна възраст.

 • Черепно-мозъчните травми (ЧМТ) включват увреждания на меките тъкани на главата, черепните кости, мозъчните обвивки и главния мозък, които са резултат от въздействието на външен фактор. ( хематом, фрактура, контузия, комоцио ).

 • Туморни процеси, които засягат мозъка могат да бъдат класифицирани по различен начин и в зависимост от различни критерии. Мозъчните тумори най-често  биват разделяни на първични и вторични, на доброкачествени и злокачествени, както и в  зависимост от клетките и тъканите, от които произхождат. При разделението на първични и вторични тумори се взима предвид мястото, от което първоначално се е развил тумора. Първични са тези новообразувания, които се развиват в нервната система поради промяна на състоянието на клетките и абнорменото им разрастване. Вторични са тези процеси, които са се развили на друго място и в последствие са се разпространили в нервната система – например метастазиране по кръвен път на раково образувание от друга част на тялото. Метастатичните мозъчни тумори са по-чести от първичните.

 • Мозъчен абсцес най-често се дължи на бактериална инфекция. Инфекцията води до подуване на тъканта, изграждаща мозъка от натрупването на гной в нея. Обикновено бактериалният причинител прониква в мозъка през рана на главата или от инфекциозно огнище някъде другаде в тялото. Най-чести източници на бактерии от органите на тялото са сърцето и белите дробове, в други случаи могат да преминат през ухото или от зъбите.​​ 

 • Ехинококова киста: мехур, изпълнен с бистра течност и ларви на кучешка тения, засягащ най-често черния дроб, белия дроб и по-рядко други органи в тялото на човека ( мозък и гръбначен стълб ). Ехинококовата киста е с диаметър до няколко милиметра, но може да достигне до размер на детска глава.

 • Хидроцефалия представлява натрупване на гръбначномозъчна течност (ликвор) в кухините на мозъка. Събралата се течност увеличава обема на кухините и оказва натиск върху мозъчните структури. Въпреки, че хидроцефалията може да се развие във всяка една възраст тя е по-честа при кърмачета и деца.

 • Кoмпресионни невропатии - заболявания на периферната нервна система, резултат от всекидневни микротравми на периферните нерви и тъканите около тях ( каналите на нервите ). Оперативното лечение се състои от: отворена или микроскопска декомпресия на нерва с или без транспозиция.

 • Краниостеноза - състояние, при което един или повече от черепните шевове се затварят преждевременно- през вътреоутробното развитие или в ранното детство. В резултат на това настъпва деформация на черепа, в някои случаи и на лицето.

 • Спина бифида на латински: 'Spina bifida – буквално „раздвоен гръбначен стълб“) е вроден дефект, който се състои в непълно изграждане на гръбнака (по-точно на невралната тръба) по време на бременността. Като резултат детето се ражда инвалид (с парализа на долните крайници) или умира от инфекция скоро след раждането ако не се предприеме оперативно лечение.

 • Артериовенозната малформация (АВМ, AVM) е сложно клъбце (нидус) от абнормни артерии и вени, свързани помежду си чрез една или повече директни връзки - фистули или шънтове. При АВМ липсва капилярно русло и кръвта с високо налягане преминава директно във венозната система с ниско налягане, което предразполага към хеморагии. Терапевтичното поведение може да бъде консервативно или интервенционално. Неврохирургичното лечение дава възможност за пълно отстраняване на малформацията, в зависимост от това дали AВМ е кървяла преди, каква е локализацията й, както и какъв е нейният размер. 

 • Аневризма е патологично разширение на кръвоносен съд, вследствие отслабване на съдовата стена, което може да доведе до смърт. Аневризмите най-често се появяват в артериите в основата на главния мозък. Много често аневризмите не предизвикват никакви симптоми в организма на човека. Понякога първата им проява е масивен кръвоизлив, често с фатални последици. Когато са в мозъка, аневризмите могат да предизвикат симптоми, подобни на тумор – силно главоболие, гадене, повърщане на фонтан, двигателни проблеми, нарушения на равновесието, припадъци.

Спинална неврохирургия

​В сектора по Спинална неврохируригя извършват се всички видове декомпресивни интервенции при дегенеративни, възпалителни и травматични увреждания на гръбначни стълб при пациенти от всички възрастови групи – дискови хернии, стенози на спиналния канал, сколиози. Стабилизационни процедури (предни, странични, задни, и комбинирани) във всички отдели на гръбначен стълб. Минимално инвазивни интервенции при остеопоротични и патологични (туморни) фрактури – вертебропластика, кифопластика.

Съдова неврохирургия
Невротравматология

В сектора по Невротравматология се лекува пълния спектър от леки, средни и тежки травми на централната и периферна нервна система като мозъчно сътресение, мозъчна контузия, фрактури на черепа и черепната основа, травматични интракраниални кръвоизливи и други.

Детска неврохирургия

В сектор детска хирургия в клиниката се провежда хирургическо лечение на деца със  заболявания на централната нервна система - хидроцефалия, спина бифида, краниостенози и други малфолмации, тумори на главния и гръбначния мозък , съдови заболявания.  При лечението на хидроцефалия с различна етиология и интракраниални кисти се използват  шънтиращи системи и ендоскопски техники. Лечението на всяко дете се осъществява ог група специалисти, в която освен неврохирург участват невролози, педиатри, детски анестезиолози, хирурзи, психолог.

Онконеврохирургия

В сектора по Невроонкология се лекуват различни туморни заболявания на централната и периферна нервната система. Обект на лечение са широк спектър от различни доброкачествени и злокачествени туморни образувания на главния и гръбначния мозък като: глиални тумори (астроцитом,  глиобластом,  олигодендроглиом и др.), менингеоми,  невриномиаденоми на хипофизата, краниофарингеоми, метастази.